Rahma el Mouden: arbeidstekort oplossen door toelaten migranten

Rahma el Mouden bij WNL pleit voor meer arbeidsmigranten

Nederland zal steeds verder vastlopen als er geen radicale oplossingen worden gevonden voor de tekorten op de arbeidsmarkt. De problemen op onder andere luchthaven Schiphol en op talloze andere plekken kunnen alleen worden opgelost door meer arbeidsmigranten toe te laten in ons land, vindt ondernemer Rahma el Mouden.

Volgens El Mouden, die hiervoor waarschuwde in de ontbijtshow Goedemorgen Nederland, ontkomt het kabinet er niet aan om de arbeidsmarkt verder open te stellen. ,,Het is nu bijna niet mogelijk om mensen te vinden. We doen er bij onze bedrijven van alles aan. We spreken ons netwerk aan, we kijken naar het beloningssysteem. Maar ook de salarissen voor nieuwkomers kunnen we niet zo maar verhogen,” aldus El Mouden.

Het kabinet aarzelt echter met het toelaten van meer arbeidsmigranten om de tekorten op te lossen. El Mouden ziet een groot risico voor de groei van de economie en de welvaart als het nog langer gaat duren. ,,Wij moeten in de toekomst ook nee gaan verkopen aan opdrachtgevers. Uiteraard zoeken we ook in het buitenland, maar dan is er het grote probleem van de huisvesting voor medewerkers. Ook daar lopen we keihard tegenaan”, reageerde El Mouden in de ochtendshow.

Het tekort op personeelsgebied is in de ogen van Rahma al veel langer gaande. Voor de coronacrisis werkten er circa 50 mensen uit Spanje bij MAS. ,,Het heeft ook te maken met de vergrijzing, die al 10 tot 15 jaar gaande is. Als ik huisvesting voor medewerkers uit het buitenland zou kunnen regelen dan is mijn probleem voor een groot deel opgelost.”

Rahma el Mouden deed bij WNL een oproep om werken financieel aantrekkelijker te maken. Als je meer dagen in de week gaat werken levert dat relatief minder op. Dat wordt veroorzaakt door de heffingen op het salaris, vindt El Mouden. ,,Hierover komen spanningen in de polder”, voorspelde Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, in de uitzending.

,,We hebben de laagste werkloosheid sinds decennia. De mensen raken zo veel toeslagen kwijt als je meer uren gaat werken. Als je thuis blijft doe je het financiel beter dan dat je aan het werk gaat. Dat noemen we ‘werkende armoede’. Het systeem moet daarom op de schop. Als we willen dat meer mensen gaan meedoen, moeten ze er twee tot driehonderd euro meer aan overhouden”, aldus El Mouden.

Rahma bij WNL: ‘Ondernemer, ga niet bij de pakken neerzitten’

Rahma bij WNL

Vier op de tien bedrijven ontvingen sinds het uitbreken van de corona pandemie steun van de overheid. Een van die bedrijven was het multicultureel schoonmaakbedrijf MAS van onderneemster Rahma El Mouden. Zij vertelt bij het WNL programma Goedemorgen Nederland dat deze steun van levensbelang is geweest voor haar bedrijf. ,,Wij hadden behoorlijke reserves, maar zonder hulp waren we er niet meer geweest.’

El Mouden is niet bij de pakken neer gaan zitten. We hebben van de crisis geleerd dat we moeten verbreden. Zo bieden we meer diensten aan. Ook zijn we in meer sectoren actief. Waar we voorheen sterk waren in scholen, horeca en musea, zoeken we nu doelbewust ook opdracht in de zorg. Op die manier hopen we bij een volgende crisis minder kwetsbaar te zijn.”

El Mouden dacht voor de crisis dat haar bedrijf niet kwetsbaar was. ,,Schoonmaak is net water, dat heb je altijd nodig, was mijn veronderstelling. Dat bleek niet te kloppen. Als hele sectoren sluiten, dan houdt het op. We waren in een klap 50 procent van onze omzet kwijt. Daarom is de steun van de overheid cruciaal geweest.”

Meer bij WNL Goedemorgen Nederland

Rahma bij Goedemorgen Nederland: ‘Tientallen aanmeldingen bij platform RLD’

Rahma el Mouden bij WNL

,,Je staat verbaasd te kijken hoeveel mensen er zijn die iets willen teruggeven aan een nieuwe generatie ondernemende Nederlanders”, aldus Rahma el Mouden bij het ontbijtprogramma Goedemorgen Nederland. De oprichtster van MAS Dienstverleners lichtte in het WNL-programma de achtergronden toe van het nieuwe platform Lef & Dromen, dat afgelopen week door haar is gepresenteerd.

Ook bij Rahma was de drijfveer om het platform RLD te starten om iets ‘terug te geven aan de samenleving’. Begeleiding en advisering voor jonge professionals door ervaren mentoren die de top hebben bereikt op hun vakgebied is de basis. Gedurende maximaal drie jaar is de mentor actief door regelmatig gesprekken te voeren, waardoor er progressie kan worden geboekt door de jonge professional.

Droombaan

Niet alleen ondernemers met een eigen bedrijf maar ook talenten die uit zijn op hun droombaan komen na een selectie in aanmerking om mee te doen aan het programma van RLD.

Rahma el Mouden maakte de tv-kijkers deelgenoot hoe zij een rolmodel miste toen ze overstapte van een baan in de schoonmaak naar het ondernemerschap. ,,Ik had geen netwerk en geen mentor”, zei Rahma, die met vallen en opstaan ervoor zorgde dat haar bedrijf MAS kon groeien. ,,Een rolmodel of een mentor heb ik behoorlijk gemist. Misschien had ik dan wel sneller mijn bedrijf kunnen opbouwen dan de 15 jaar die ik nu nodig had.”

Multi-cultureel

Aan tafel bij WNL-presentatrice Nicky Ker, FD-redacteur Jean Dohmen en Jörgen Raymann vertelde Rahma dat er nog veel moet gebeuren in de carrieres van vrouwen en van mensen met een multi-culturele achtergrond. ,,Mannen zitten nog te veel aan de knoppen, ik vind dat de samenleving een ieder gelijke kansen moet bieden. Maar je moet ook in staat zijn de kansen die je krijgt ook te grijpen. Daar kan het RLD-platform je bij helpen.”

WNL Goedemorgen Nederland
FD-redacteur Jean Dohmen, WNL-presentatrice Nicky Ker, ondernemer Rahma el Mouden en Jörgen Raymann.

Rahma bij WNL: ‘Ondernemers hadden gehoopt op meer’

Rahma el Mouden bij WNL

,,Voor ondernemers was het nieuws van het kabinet teleurstellend”, zei zakenvrouw Rahma el Mouden woensdag 14 april bij de ontbijtshow Goedemorgen Nederland in reactie op de persconferentie van premier Rutte. Het kabinet stelt versoepelingen uit, maar presenteerde wel een ‘openingskaart’ voor de komende maanden.

,,Corona is nog niet onder controle en dan begrijp ik dat het langer gaat duren. Maar je had toch ook eerder veilig kunnen beginnen met het beperkt openstellen? Ik had niet verwacht dat het zo lang zou gaan duren. Je hebt het gevoel dat we nu kunstmatig in leven worden gehouden”, aldus de zakenvrouw bij Omroep WNL.

Volgens El Mouden is kritiek op de vaccinatiestrategie van het kabinet legitiem. ,,Zelfs Marokko heeft het beter gedaan dan Nederland. We zijn altijd het beste jongetje van de klas, maar dat is nu niet gebleken. We kunnen als ondernemers niet lang meer wachten. Want als je geen goede jaren hebt gehad voor corona dan is het op dit moment heel erg moeilijk voor ondernemers”, zei El Mouden, die verwacht dat de coronacrisis wordt opgevolgd door een economische crisis met oplopende werkloosheid en veel faillissementen.

De les van de coronacrisis voor El Mouden is dat ze met haar bedrijf MAS Dienstverleners in de toekomst minder kwetsbaar wil zijn. Ze is de afgelopen tijd daarom gestart met een zorgbedrijf en bovendien zijn medewerkers omgeschoold voor werk in de zorg. ,,Je moet in deze tijden innoveren”, is haar advies aan andere ondernemers.

Ze hield verder een pleidooi dat Nederlanders de individuele keuzevrijheid krijgen om te kiezen voor een vaccin dat mogelijk meer risico’s oplevert, zoals dat van Astra-Zeneca. ,,Ik zit in een risicogroep en ik wil zo snel mogelijk gevaccineerd worden om weer mijn normale leven op te pakken. Niets in het leven is zonder risico”, aldus El Mouden.

Rahma bij WNL Opiniemakers: ‘Jeugd is het slachtoffer van criminelen’

Ronald van Raak en Rahma el Mouden.

,,We zien het met zijn allen, en we doen niets. De jeugd is het slachtoffer van criminelen. En daar moeten we wat aan gebeuren!”

In het WNL-programma Opiniemakers van zaterdag 7 september maakte zakenvrouw Rahma el Mouden zich er hard voor dat gemeentebesturen alles op alles moeten gaan zetten om jongeren – bij wie de kans bestaat dat ze mogelijk het criminele pad inslaan -in een vroegtijdig stadium te helpen. Kinderen stoppen soms al op hun 15e met naar school gaan en staan dan bloot aan criminaliteit.

,,Je moet kinderen – voordat ze ontsporen – in de school houden. Ben je te laat dan is het kostbaar en een moeilijk traject. Het kost de samenleving dan 80.000 euro per jaar om het weer goed te krijgen. Dagbesteding kost zelfs 130.000 euro per jaar”, aldus El Mouden in debat met Telegraaf-verslaggever Wierd Duk en SP-Kamerlid Ronald van Raak.

Moraal

In het radioprogramma werd vastgesteld dat het gezag van de politie en de overheid tanende is. Volgens Van Raak is een nieuwe publieke moraal ontstaan. Die luidt volgens de politicus: ,,Het is goed als je er mee wegkomt”. Ook Wierd Duk signaleert dat er geen respect meer is voor de overheid. Rahma el Mouden stelt dat de politie vooral diverser moet worden om de afstand met de burgers te verkleinen en dat de samenleving als een blok achter de politie moet gaan staan.

Verder reageerden El Mouden, Van Raak en Duk op de maatregelen die komen om de koopkracht van de ‘middengroepen’ te vergroten. Het zijn met name de ‘middengroepen’ die het vertrouwen in de overheid verliezen.

Lasten

Volgens El Mouden heeft het kabinet hieraan meegewerkt door de lasten te verhogen. Volgens haar zijn de vaste kosten voor levensonderhoud de afgelopen 10 jaar dan ook fors gestegen. ,,Het zijn niet alleen mensen met een minimiminkomen die moeilijk kunnen rondkomen met hun geld, maar dat geldt ook voor mensen met een gemiddeld inkomen.”

Ook Van Raak (,,Er is een beleid gevoerd gericht op tweedeling”) en Duk onderschrijven deze ontevredenheid (,,Deze burgers vertrouwen hun overheid niet meer”). Het kabinet heeft de afgelopen jaren de lasten voor de middenklasse fors verhoogd, terwijl de kosten van bijvoorbeeld wonen fors zijn gestegen.

Volgens El Mouden activeert de huidige regelgeving niet om aan de slag te gaan, vaak gaan ze er zelfs op achteruit. Van de salarissen die de overheid betaalt in het onderwijs, de zorg en de politie schrikt ze zelfs. ,,Als je in de schoonmaakbranche een iets hogere positie hebt dan schoonmaker dan verdien je vaak al €300 per maand meer dan een agent.”

Wieger Hemmer van WNL Opiniemakers

Luisteren naar Opiniemakers: LINK

,,Je moet kinderen – voordat ze ontsporen – in de school houden.”

Rahma el Mouden

,,Publieke moraal groeit niet aan een boom”

Ronald van Raak

,,Deze burgers vertrouwen hun overheid niet meer”

Wierd Duk

Sigrid Kaag feliciteert Rahma met haar boek

Gefeliciteerd @MoudenMas met je boek. Je bent een leider en rolmodel voor vrouwelijk ondernemerschap. Mogen velen in jouw voetspoor treden. Mabruk!

Leuke ontmoeting met minister Sigrid Kaag bij de uitzending van WNL op zondagochtend. Ze spreekt Arabisch en dat is bijzonder en we hebben de afspraak gemaakt dat we elkaar binnenkort een keer gaan opzoeken. Heel aardig dat ze mij ook feliociteerde met mijn boek.

Translate »