Privacyverklaring

1. Inleiding

Welkom op de website van www.rahmaelmouden.com. Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking  als verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens van bezoekers van de website. Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. U wordt daarom geadviseerd deze pagina regelmatig te raadplegen op onze website.

2. Uitgangspunt voor verwerking van persoonsgegevens

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. 

Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. Zonder invoer van de noodzakelijke gegevens kan Rahma el Mouden simpelweg de desbetreffende diensten niet verlenen.

3. Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Rahma el Mouden kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, email en adresgegevens. 

Rahma el Mouden verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Voor het sturen van een besteld boek naar de juiste persoon op het juiste adres. Voor het beantwoorden van vragen/opmerkingen of een verzoek om Rahma te boeken.

b. Als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Rahma el Mouden, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst.

c. Om de website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

Voor het overige gebruikt Rahma el Mouden persoonlijke gegevens uitsluitend wanneer daarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene.

4. Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen aan derden verstrekt worden in de volgende gevallen, waarbij deze derden de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen verwerken:

a. Rahma el Mouden kan verkregen persoonsgegevens aan derden doorgeven voor zover dit met het oog op de hierboven omschreven doeleinden noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

b. wanneer een derde partij ten behoeve van Rahma el Mouden persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld een hosting service provider, boekleverancier), in welk geval deze derde is onderworpen aan beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen, in overeenstemming met deze privacy- en cookieverklaring en van toepassing zijnde wetgeving

c. bepaalde geanonimiseerde gegevens, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kan een individuele gebruiker niet worden geïdentificeerd.

d. op grond van een wettelijke verplichting aan de overheid of gerechtelijke instanties.

Translate »